Q & A coaching en training      
"altijd een passend antwoord op uw vraag"

maatwerk

Maatwerk bij Q & A coaching en training bestaat eruit dat ik samen met de cliënt op zoek ga naar de vraag achter de vraag. Wat speelt er ècht en hoe kan iemand bij zijn eigen unieke antwoord komen.

Herkent u bijvoorbeeld (één of een paar van) deze gedachten?               

 •  ik mag geen fouten maken
 • ik weet niet hoe ik het aan moet pakken
 • mijn baas begrijpt mij niet
 • het lukt mij toch nooit
 • ik kan niet kiezen
 • wat zullen anderen van mij denken

Dan heeft u last van belemmerende gedachten. Q&A coaching en training helpt u om deze gedachten om te zetten in helpende gedachten. Dat leidt tot:


 • OPLOSSINGEN
 • NIEUW DENKEN
 • NIEUW VOELEN
 • NIEUW HANDELEN

Aantal sessies

Ik werk altijd volgens een gefaseerd stappenplan. Dat wordt vaak in drie sessies van 75 minuten doorlopen. Soms zijn er wat meer sessies nodig, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek en de zelfredzaamheid van de cliënt. Meer dan zes sessies zijn zelden aan de orde. Wel is het heel nuttig om meteen een 'terugkomsessie'  in te plannen, om zo de duurzaamheid te monitoren. Het gaat namelijk meestal over gedragsverandering en gedragsverandering gaat gepaard met vallen en opstaan.


Stappenplan

Het stappenplan is volgens het Socratisch Coachen model (zie ook www.socratischcoachen.nl ) en ziet er als volgt uit:

 1. probleemschets
 2. vragen die het probleem verhelderen (de context)
 3. reflectiefase
 4. vaststellen hulpvraag
 5. vragen die vooronderstellingen onderzoeken: klopt het? helpt het?
 6. vragen om oplossingen te genereren (inhoud) en op hun waarde te toetsen
 7. verankeren van nieuw gedrag   en/of
 8. vragen om een plan van aanpak te genereren (proces) en de volgorde van de stappen te toetsen
 9. vragen om resultaten zichtbaar te krijgen
 10. vragen om te leren vanuit het verleden

daardoor is elke coachingssessie maatwerk